1,4-β-D-Glucosyl-D-Mannose plus 1,4-β-D-Mannobiose

Product code: O-GMMBI

Description

CAS: 15761-61-2
         14417-51-7
Molecular Formula: C12H22O11
Molecular Weight: 342.3
Purity: > 95%

High purity 1,4-β-D-Glucosyl-D-Mannose plus 1,4-β-D-Mannobiose for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.

Disaccharides from enzymic hydrolysis of glucomannan.

50mg.