1,4-β-D-Galactobiose 50mg

Product code: O-GBI4-50MG

Description

Synonym: 4-O-(β-D-Galactopyranosyl)-D-galactopyranose; 4β-Galactobiose
CAS: 
2152-98-9 / 6206-28-6
Molecular Formula: C12H22O11
Molecular Weight: 342.3
Purity: > 95%

High purity 1,4-β-D-Galactobiose for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis. Disaccharide from enzymatic hydrolysis of potato galactan.

Store below -10°C.

50mg.