1,3-β-Glucazyme Tablets

Product code:

High purity dyed and crosslinked 1,3-β-Glucazyme tablets for the measurement of enzyme activity, for research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.

For the assay of endo-1,3-β-D-glucanase (laminarinase). Containing AZCL-Pachyman; a 1,3-β-D-glucan.

Quantity: